Friday, March 26, 2010

KAF 2023
PSIKOMOTOR DAN PERGERAKAN

NAMA KUMPULAN

BIL NAMA NO. MATRIK
1 MUHAMMAD SAIFULLAH BIN MAMAT D20082034003
2 NOR FAIZAH BINTI HASBULLAH D20082033994
3 NURLIYANA BINTI AHMAD KHATIB D20082033993
4 NURMAIZATULAILI BIN SAIDI D20082034012
5 NURULHUDA BINTI ABDUL RAHMAN D20082034108

NAMA PENSYARAH : CIK NORLY BINTI JAMIL
DEFINISI PERGERAKAN

Definisi pergerakan adalah sebarang bentuk gerak (movement) yang dilakukan oleh seseoramg itu akan menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut. Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar.

Pergerakan pergerakan tersebut boleh dikoordinasikan bagi manipulasi dengan alatan seperti melambung, membaling, menggolek dan menampar alatan kecil atau besar. Pergerakan-pergerakan ini dapat diaplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas harian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi.

Bagi meningkatkan potensi kreativiti murid dalam melakukan pergerakan khasnya menginterpretasi idea , perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik , pendekatan pergerakan kreatif digunakan . Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembang kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan.

DEFINISI MUZIK

Menurut Campbell 1995, muzik adalah suatu kesenian yang tertumpu pada aspek pendengaran atau aural. Oleh yang demikian, muzik boleh diperkenalkan kepada bayi dan kanak-kanak pra sekolah dalam bentuk elemen muzik.

KEPENTINGAN PERGERAKAN

Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi aktiviti kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik . ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka, imaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat ‘nonverbal’ .Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan kerana sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bergerak.TEORI KECERDASAN PELBAGAI HOWARD GARDNER

Kecerdasan Muzik

Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan, muzik serta irama yany terdapat dipersekitarannya. Seseorang yang mempunyai kelebihan ini sangat sensitive kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud di dunia ini, baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia, binatang mahupun guruh serta suara-suara yang lainnya. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik serta dapat menghafal lirik muzik dengan baik. Selain itu seseorang yang cenderung dalam keceerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik.

Mereka juga dapat mengubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permaianan muzik. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik, pandai mengguanakan kosa kata muzikal dan peka terhadap ritma, ketukan, melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan darjat yang berbeza-beza. Semua manusia di dunia ini mempunyai kecedasan untuk menikmati dan menghayati pengalaman muzik yang ada berdasarkan tahap yang berbeza-beza. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik, bunyi vocal, bunyi instrumental, nyanyian dan drama lagu. Penyanyi, mengubah lagu, pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini.

Kecerdasan Kinestetik

Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan mengguanakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh itu, mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. Biasanya, mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain.

Di samping itu, individu juga cekap memanipulasikan objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dan mental. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluah idea, perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan dan keanggunan ketika bergerak. Orang yang cerdas dalam bidang kenestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. Contoh aktiviti yang berkaitan dengan kecerdasan ini ialah tarian kreatif, drama, main peranan, aktiviti jasmani, latihan fizikal, permainan sukan dan seni pertahanan diri. Artis, pemain bola sepak, peninju, penari, pelakon, tentera, polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi.

Kecerdasan Logik-Matematik

Kecerdasan logik-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor, menaakul, mengenal pasti pola abstrak, perkaitan, sebab dan akibat. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. Oleh itu pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang komplek berkaitan Matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap.

Seseorang yang mempunyai kecerdasan logic-matematik yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan berbentuk eksplorasi. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku disekeliling mereka, Lazimnya, mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertayaan. Selain itu, mereka juga suka mengklasifikasikan benda untuk mudah mengira. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini adalah menggunakan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, perkaitan, sebab dan akibat (logic), penyelesaian masalah, pengurusan grafik dan pengiraan. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya Berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan Matematik dan Sains.

Konsep muzik, kinestetik, dan kecerdasan logik-matematik menunjukkan kemampuan kita untuk menghasilkan dan menghargai irama, pin dan temborin sementara menghargai berbagai bentuk ekspresi muzik dan kemampuan kita untuk menggunakan badan dan objek dengan cekap. Manurut Gardner, kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Menurut Gardner, cabaran pendidik adalah untuk mengenali kecerdasan yang berasingan dan memeliharanya sebagai kecerdasan universal untuk memenuhi fungsi penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak, social dan perkembangan fizikal.


PENDEKATAN DALCROZE

Pengenalan

Kaedah Dalcroze telah diasaskan oleh Emiles Jaques-Dalcroze (1865-1950), seorang pemuzik dan pendidik muzik berbangsa Swiss. Kaedah ini melatih kemahiran dalam konsep-konsep muzik yang asas seperti irama, ton, dinamik dan bentuk.
Terdapat 3 element utama dalam kaedah ini iaitu eurhythmics, kaedah sofla dan improvisasi. Keupayaan untuk menunjukkan ekspresi terhadap konsep muzik melalui gerakan merupakan prinsip utama dalam kaedah ini. Dalcroze berpendapat bahawa badan manusia merupakan alat muzik semulajadi yang paling sesuai untuk menerapkan konsep-konsep asas muzik. Oleh itu, beliau telah mehasilkan 3 elemen yang berasaskan pergerakan dan gabungan daripada 3 komponen tersebut telah menghasilkan kaedah pengajaran yang kreatif ini.

Walaupun kaedah ini telah diperkenalkan lebih daripada 100 tahun yang lepas, namun kaedah ini masih dapat dipraktikkan pada nasa sekarang. Falsafah pendidikan yang terkandungdalam kaedah ini yang melibatkan satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid, member peluang kepada murid-murid untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan penemuan sejajar dengan teori pendidikan kini.

Falsafah, Konsep dan Teknik

Semasa Dalcroze menjadi professor di Conservatory Of Music di Geneva, beliau mendapati bahawa ramai pelajar muzik tidak dapat merasai dan melahirkan emosi terhadap muzik yang dimainkan walaupun mereka telah menguasai kemahiran dan teknik permainan alat muzik. Malah mereka mempunyai masalah dalam memainkan irama yang ringkas, mengalami masalah ketepatan pic dan intonasi. Oleh itu, beliau telah mengasaskan satu pendekatan untuk member pendidikan muzik yang menyeluruh kepada pelajar-pelajar muzik.

Pendekatan Dalcroze erdasarkan 2 prinsip iaitu kepentingan pendengaran dan literasi muzik selepas kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal. Dalcroze tidak setuju dengan cara pengajaran pembelajaran muzik yang hanya menekankan literasi muzik di mana teori muzik di ajar secara ‘atas kertas’. Pada pendapat beliau muzik berkait rapat dengan muzik dan kanak-kanak tidak dapat ‘mendengar’ bunyi muzik dengan cara pembelajaran sebegini. Beliau percaya bunyi muzik harus diperkenalkan dalam kelas teori supaya kanak-kanak dapat dikaitkan apa yang dipelajari dengan bunyi. Oleh itu, pendengaran menjadi elemen penting dalam kaedah Dalcroze.

Seperti Kaedah Kodaly dan Orff, Dalroze juga berpendapat bahawa pengajaran dan pembelajaran muzik harus bermula dengan pengalaman muzik yang bermakn. Pembelajara muzik tidak boleh dilakukan dengan pengenalan notasi formal dan penerangan guru sahaja. Beliau percaya bahawa kanak-kanak perlu mempunyai pengalaman muzikal yang mencukupi dan telah menguasai konsep-konsep muzik dalam aspek pendengaran dan persembahan, barulah guru mengaitkan pengetahuan dan kefahaman kanak-kanak tehadap konsep muzik dengan notasi, teori, analisa dan sebagainya. Proses ini dapat menjamin kanak-kanak dapat memahami konsep muzik secara mendalam dan berkesan. Prosese pengajaran dan pembelajaran notasi dan teori akan menjadi lebih mudah dan cepat apabila kanak-kanak telah mempunyai pengalaman muzikal.

3 aspek utama dalam pendekatan Dalcroze ialah eurhythmics, nyanyian sofla dan improvisasi. Ketiga-tiga aspek ini saling berkaitan dan berpusatkan aktiviti gerakan keran Dalcroze percaya bahawa cara yang paling berkesan untuk mempelajari konsep asas muzik seperti irama adalah melalui gerakan.

Eurhythmics merupakan aktiviti kinetic yang melatih badan kanak-kanak untuk bergerak terhadap muzik yang diperdengarkan. Dalam erti kata lain, eurhythmics adalah respon badan terhadap konsep muzik yang diperkenalkan. Dalcroze berpendapat bahawa semua elemen dapat dirasai melalui gerakan dan semua bunyi muzik mempunyai ciri pergerakan. Oleh itu, untuk menguasai pergerakan dalam bunyi muzik, badan manusia adalah alat muzik yang dapat dilatih untuk mencapai tujuan tersebut. Selain daripada itu, elemen-elemen muzik seperti detik, tekanan, frasa, dinamik, tempo dan sebagainya juga dapat ditunjukkan melalui gerakan badan.

Terdapat 3 jenis gerakan yang dapat dilakukan iaitu gerakan setempat, gerakan menggunakan aras dan gerakan menggunakan ruang. Contoh untuk bergeraka setempat ialah menepuk, mengoyangkan badan atau anggita badan, membengkokkan lutut, merenjis dan lain-lain. Gerakan yang menggunakan aras pula merujuk kepada gerakan yang dapat dilakukan pada aras tinggi, tengah dan pada aras rendah seperti angkat tangan dan hayun, merenjis dan sebagainya. Gerakan yang menggunakan ruang menggalakkan individu bergerak menggunakan ruang di sekelilingnya pada semua arah seperti berjalan, merangkak, melompat, bergalop dan lain-lain lagi.

Elemen kedua iaitu kaedah nyanyian Sofla bertujuan untuk melatih kemahiran pendengaran secara dalaman (inner hearing) dan memperkenalkan konsep harmoni. Dalcroze berpendapat bahawa kaedah nyanyian sofla, kanak-kanak dapat mempelajari konsep pic dan kaitan antara ton. Dengan cara-cara inin kanak-kanak akan dapat membezakan kualiti ton yang dihasilkan. Dalcroze menggunakan system “Do Tetap” di mana do yang digunakan adalah berasaskan not C. aktiviti nyanyian sofla juga dikaitkan dengan aktiviti gerakan supaya kanak-kanak dapat merasai kaitan antara pic.
Elemen ketiga iaitu improvisasi memainkan peranan yang penting dalam pendekatan Dalcroze. 2 jenis improvisasi terlibat dalam pendekatan ini. Improvisasi oleh guru dengan menggunaka piano dapat member panduan yang asas kepada kanak-kanak dalam kemahiran pendengaran dan menggerakkan semangat kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif. Improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak memberi peluang dan kebebasan kepada kanak-kanak untuk menunjukkan pemahaman terhadap konsep muzik yang telah dipelajari secara kreatif dan spontan. Kanak-kanak membuat improvisasi dalam gerakan, nyanyian dan permainan alat muzik. Pemahaman yang sebenar terhadap muzik dapat ditunjukkan dalam kemahiran seseorang memanipulasikan konsep muzik. Melalui improvisasi yang dilakukan oleh kanak-kanak, guru-guru juga dapat menilai sejauh manakah kanak-kanak telah memahami konsep yang disampaikan dan merancangkan aktiviti susulan yang berkesan.


TAHAP ASAS AWAL MUZIK DAN GERAKAN PERKEMBANGAN PERINGKAT KEBANGSAAN

Sebelum anda mula memikirkan cara-cara untuk merancang dan melaksanakan gerakan dan pengalaman muzik bagi anak-anak, penting untuk memahami dasat atau tahap awal perkembangan muzik peringkat kebangsaan. Mendengarkan dan bergerak mengikut music, menyanyi dan bermain alat muzik memberikan gambaran deskriptif perkembangan muzik bermula lahir hingga 5 tahun yang telah digariskan oleh Music Educators National Conference (MENC) menyatakan mengenai pembelajaran muzik untuk kanak-kanak.

Peringkat Kebangsaan untuk Pendidikan Muzik

Taman Kanak-kanak (2-4 tahun)

Perkembangan muzik amat penting kepada anak-anak sebelum di hantar ke taman kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan persekitaran muzik untuk membesar. Dengan meningkatnya jumlah tempat perjagaan anak, penjagaan anak sekolah, dan program-program intervensi awal untuk kanak-kanak kurang upaya dan kanak-kanak berisiko tinggi menunjukkan bahawa maklumat tentang keperluan muzik bayi dan anak-anak perlu disediakan dan juga peringkat-peringkat muzik patut ditetapkan untuk pembelajaran muzik anak-anak.

MENC’ menyatakan:

1.Semua kanak-kanak mempunyai potensi muzik.
2.Anak-anak membawa kepentingan yang unik dan mempunyai kemampuan dalam mempelajari muzik
3.Anak-anak yang masih kecil mampu mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis melalui idea-idea muzik.
4.Anak-anak yang belajar muzik sejak awal dari pelbagai latar belakang.
5.Anak-anak perlu pengalaman sebagai contoh dari bunyi muzik, aktiviti dan bahan-bahan.
6.Anak-anak tidak boleh dibebani dengan keperluan untuk memenuhi matlamat prestasi.
7.Bermain adalah aktiviti anak-anak.
8.Anak-anak belajar dengan baik dalam persekitaran fizikal dan social
9.Persekitaran pembelajaran yang pelbagai amat diperlikan untuk memenuhi perkembangan anak-anak.
10.Anak-anak memerlukan orang dewasa sebagai model yang berkesan.


BERGERAK MENGIKUT MUZIK

Umur Perkembangan

Lahir- 4 bulan Kesedaran muzik bermula:
bayi mungkin menunjukkan kesedaran awal dengan melakukan tindak balas yang berbeza terhadap muzik. Ketika bayi tidur, muzik sebagai pengulit dan bayi menjadi aktif ketika muzik dimainkan.

4- 8 bulan Kesedaran muzik menjadi lebih aktif:
bayi mula mengamati semua bunyi yang didengari di persekitarannya. Dia mula menunjukkan lebih aktif terhadap kesedaran muzik dengan melakukan pergerakan kepala atau wajah kearah sumber muzik.

10-18 bulan Kecenderungan terhadap ekspresi muzik:
bayi mula menunjukkan jenis muzik yang paling disukai-mungkin pada usia ini bayi lebih suka bunyi yang muncul daripada alat-alatan-serta jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap muzik yang dia tidak suka. Dia akan mengoyangkan pinggul dan bertepuk tangan apabila mendengar muzik yang disukainya.

18 bulan – 2 tahun Eksplorasi bunyi muzik meningkat:
bunyi muzik di persekitaran akan memikat kanak-kanak yang bertatih. Dia mula mengembangkan kemahiran bahasa dan meningkatkan mobility untuk mencari muzik yang paling disukainya. Mereka mungkin lebih suka terhadap bunyi terutamanya muzik di TV atau radio atau iklan dan mungkin akan tertarik atau terpesona apabila ahli keluarga memainkan alat muzik.

2 - 3 tahun Mula menari:
kanak-kanak bertatih berupaya untuk ‘menari’ mengikut muzik dengan menekuk lutut, berputar-putar, berayun, menghayunkan tangan, dan menganggukkan kepala. Dia lebih suka irama yang jelas, jadi kumpulan muzik atau lagu kanak-kanak. Dia menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjaga masa untuk mengikuti penggunaan dalam permainan muzik yang disukainya. Sekarang dia boleh berbaring atau duduk dengan tenang dan mendengar selama beberapa minit pada sesuatu masa.

3 1/2- 4 tahun Ekspresi diri melalui muzik meningkat:
pada tahap ini, berubahan yang ketara berlaku. Semasa mendengar, dia sudah tahu beberapa komponen-komponen yang membentuk muzik yang disukainya. Dia mungkin suka mendramatisasi lagu dan mungkin juga cuba mentafsir muzik ( misalnya, percubaan dengan irama yang berbeza). Peningkatan dapat dilihat apabila ia pandai menjada irama, walaupun tidak semuanya tepat. (muzik amat penting baginya untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan idea dan emosi untuk mengembangkan kemahiran bahasa.

4 – 5 tahun Kemampuan untuk berkongsi pengalaman muzik:
anak-anak boleh bercakap tentang muzik yang telah dicadangkan kepadanya, dan dia dapat menceritakan secara terperinci apa yang dia dengar. Ini adalah tahap ‘pendengaran aktif’. Dengan dorongan, keinginan anak untuk mendengar muzik akan meningkat.

5 – 6 tahun Keselarasan gerak tari bermula:
meningkatkan kawalan motor dan kemampuan untuk melakukan melakukan pergerakan yang serentak dengan irama muzik sebagai langkah untuk menari. Dia mula boleh melakukan pergerakan tangan dan kaki serentak dengan muzik dan boleh melompat, melompat dengan satu kaki, dan membuat gerakan-gerakan tari berirama muzik. Dia juga mungkin mula menunjukkan minat untuk belajar tarian.


MENYANYI

Peringkat umur

Lahir – 4 bulan Tangisan pertama bayi adalah ‘muzik’:
Tangisan bayi pertama bayi sangat penting untuk mengekspresikan keperluan dan perasaan. Mereka dapat membezakan pic, kelantangan dan pola-pola berirama. Secara berperingkat, bayi mula melakukan percubaan dengan suara yang lain: dia berbisik, kumuran, jeritan dan mula ‘bercakap yang bukan-bukan’ mengulangi suara seperti “ba-ba-ba.”

6 – 18 bulan Bercakap bukan-bukan makin meningkat, memuat karakteristik muzikal lebih jelas:
ketika kanak-kanak terus untuk bereksperimen dengan membebel suaranya menjadi aktiviti kegemarannya. Ketika ini bayi dalam lingkungan pic, keamatan nada suara semakin meluas, muncul aktiviti yang mennyerupai lagu. Jangan hairan jika pada satu masa bayi mampu mengulangi pic anda menyanyi dengan not yang sama.
18 bulan – 3 tahun Mula menyanyi dengan betul: terdengar bayi merapu dengan merdu seperti betul-betul lagu ketika sedang bermain. Dia mungkin menyanyikan sebuah sajak yang mudah diingat, menggunaka suku kata atau hanya cakap kosong ketika bermain. Dia mungkin juga meminati lagu-lagu yang diminati oleh anda, ia sangat meminati lagu-lagu biasa dan meminta anda untuk menyanyikan berulang-ulang.

3 ½ - 4 tahun Ketepatan dalam persamaan ton bermula:
sekarang anak mula menyanyi hampir sama dengan orang dewasa. Dia mungkin secara spontan mencipta lagu sendiri, meskipun kata-kata yang sering berulang-ulang dan lagu mungkin sangat mirip dengan lagu-lagu yang dia tahu.

4 – 5 tahun Ketepatan menyanyi meningkat:
anak mula menunjukkan peningkatan kawalan suara dan anggaran lebih dekat nada dan irama. Kadand-kadang dia mencipta lagu ketika bermain dan boleh menggunakan lagu untuk menarik perhatian ornag lain. Dia menunjukkan lebih berminat dalam kumpulan menyanyi dan mungkin suka menikmati giliran menyanyi sendirian. Dia berasa bangga dengan kemampuannya untuk mengenal pasti melodi kegemarannya.

5 tahun ke atas Repertoir lagu makin berkembang, pengiktirafan dan penghargaan meningkat:
Kebanyakan anak kini menghasilkan lagu-lagu mudah.

BERMAIN ALAT MUZIK

Peringkat umur

6 – 9 bulan

Bayi suka membuat bunyi dengan apa-apa objek yang tersedia: koordinasi mata-tangan bayi terbentuk. Dia suka memanipulasika benda-benda untuk mencapainya dan adalah tertarik dengan kemampuan barunya menghasilkan bunyi dengan objek. Dia akan tekan, tending atau memukul hampir semua benda yang berada di sekilingnya untuk menghasilkan bunyi.

18 bulan – 2 tahun

Kanak-kanak mencari objek khas untuk menghasilkan bunyi: Anda mungkin pernah melihat anak-anak berupaya mendapatkan objek tertentu seperti cawan, mangkuk, dan peralatan-peralatan lain untuk menghasilka bunyi.

2- 3 ½ tahun

Minat sebenar terhadap alat muzik meningkat: pada tahap ini, ketika anak menunjukkan minat dalam mendengar alat muzik dan rakaman, berikan padanya mainan yang dapat membuat bunyi muzik yang menarik seperti zilofon, drum, paip, rebana atau marakas. Permainan alat muzik tidak seharusnya mahal. Bahkan, anda boleh membuatnya sendiri dengan kopi(drum), botol (rebana) dan sebagainya.

4- 5 tahun

Anak mula melakukan percubaan dengan alat muzik yang sebenar: Pada tahap ini, anak boleh mengenalpasti bunyi-bunyi tertentu dari alat muzik dan boleh memainkan pelbagai irama muzik, baik untuk mengiringi lagu atau dendangan muzik atau mencipta lagu sendiri.ALAT MUZIK UNTUK ANAK-ANAK

Membuat muzik dengan memainkan alat muzik boleh menjadi salah satu bahagian yang paling menarik daripada pengalaman muzikal. Anak-anak bergerak balas terhadap alat muzik, dan mereka suka membuat percubaan dengan pelbagai nada bunyi daripada kayu, drum, simbal, loceng, dan pelbagai alat lain. Alat irama, yang nyata adalah alat muzik, banyak memberikan kesempatan kepada kanak-kanak untuk fokus pada eksplorasi kreatif. Setiap alat berbeza, mereka mudah digunakan dan mereka boleh dimainkan dengan pelbagai cara yang menarik.

Alat muzik

Segitiga (tringles)
-Yang bergantung pada seutas tali dengan bebas. Ia mengetuk dengan lembut. Segitiga ini menghasilkan bunyi yang indah.
Claves

-claves yang tebal dan sempurna diperbuat daripada kayu keras. Letakkan satu clave di telapak tangan anda dan lagakan dengan clave lain.
Irama kayu(rhythm sticks)

-dimainkan secara berpasangan. Ia boleh menjadi halus atau bergerigi. Dimainkan dengan memegang satu irama kayu dan memukul dengan yang lain, atau menggosokan sepanjang kayu tersebut.
Blok kayu ( wood blocks)

-kecil, blok kayu yang berongga menghasilkan bunyi yang bergema. Ketuk blok kayu ringan dengan kayu atau penukul getah keras.
Maracas

-dicipta daripada labu (atau plastic keras) dan dipenuhi dengan biji atau batu kerikil. Goyang dengan perlahan, mengikut jeda untuk menghasilkan irama.
Gendang (dram)

-menghasilkan pelbagai jenis bunyi, bergantung pada bagaimana ia dimainkan. Gendang boleh dimainkan dengan jari, tangan, atau buku jari atau dengan paluan. Bunyi gendang terbaik ketika dipukul dengan sentuhan melenting cepat sehingga kulit di atas gendering boleh bergaung.
Jingle bells

-dipasang pada plastik atau kain dan boleh digoncang dengan tangan atau diikat pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan.
Rebana (tambourines)

-kegemaran anak-anak kecil. Dilengkapi dengan bingkai yang diperbuat daripada kayu atau plastic dengan plastic atau kulit gendering dan set kecil alat bunyian yang diletakkan disekeliling rebana. Anda boleh mengetok dengan tangan atau jari, menggoncang rebana atau mengabungkan kedua-dua tindakan tersebut.


BAHAN ASAS UNTUK GERAKAN

Bahan Cara menggunakan

Syal/ selendang (scarves)

-berikan syal yang ringan kepada kanak-kanak, berwarna warni supaya syal tersebut dapat bergerak ke atas dan ke bawah dan juga di sekeliling tubuh badan mereka. Selain itu, juga boleh menggerak-gerakkan selendang bolak-balik dengan cepat, melambai-lambai berulang-ulang mengikut irama. Kanak-kanak juga boleh berputar dalam lingkungan syal, mencampakkan syal dan menagkapnya. Guru perlu membimbing kanak-kanak supaya menggunakan syal dengan cara pergerakan yang sesuai mengikut muzik. Mereka akan bergerak bebas di persekitaran untuk melakukan aktiviti ini.
Pita (streamers)

-untuk nampak lebih menarik, kanak-kanak boleh menggunakan pita yang panjang. Ia akan bergerak dan bergoyang mengikut pergerakan yang dilakukan. Apabila di letakkan di lantai….
Gelung (hoops)


Beanbags

-Anda boleh menempatkan beberapa bulatan di lantai dan membiarkan anak-anak mempelajari pelbagai cara untuk bergerak di dalam lingkaran, dalam dan keluar daripada lingkaran, dan di luar gelung tersebut. Dorong anak anda untuk bereksperimen dengan memasukkan sebahagian tubuh mereka di dalam lingkaran dan sebahagian tubuh lain di luar. Misalnya, meminta anak-anak, "anda boleh meletakkan kedua kaki di dalam lingkaran dan membiarkan tangan anda berjalan-jalan di luar lingkaran itu?" Mereka juga boleh menggunakan gelung untuk melompat dengan menggangap gelung tersebut sebagai tali untuk melatih kemahiran melompat.

Berikan beanbag kepada setiap kanak-kanak(mempunyai pelbagai warna dan bentuk yang berlainan). Guru atau ibu bapa perlu menunjukkan pergerakan supaya mereka dapat mengikuti: meletakkan beanbag di kepala anda, dan berjalan mengelilingi bilik tanpa membiarkannya jatuh. Letakkan beanbag di bahu, lengan, siku, kaki anda. Letakkan di belakang, dan merangkak di sekitar bilik. Meletakkannya di lantai, dan melompat di atasnya. Duduk di beanbag anda. Roll atas bantal. Melemparkannya ke udara, dan menangkapnya dengan kedua tangannya. Menggabungkan kegiatan beanbag dengan pita.
MUZIK DAN PERGERAKAN BAYI DAN KANAK-KANAK KECIL
(INFANTS AND TODDLERS)

BAYI(INFANTS)

Bayi selalunya akan memberikan reaksi yang berbeza terhadap pelbagai jenis bunyi muzik. Faktor ini bergantung kepada tahap umur, keadaan dan ´mood´ mereka pada waktu itu. Justeru, penggunaan muzik tidak hanya dihadkan kepada satu jenis muzik sahaja, sebaliknya biar mereka mendengar pelbagai bentuk muzik yang ada.
Jenis muzik yang sesuai dan digemari oleh bayi dapat ditentukan dengan memastikan muzik tersebut mesti dipasang ketika bayi dalam keadaan sedar dan jaga. Bayi selalunya gemar berbaring dan anda boleh menggerakkan anggota badan mereka, malah penggunaan instrumen muzik seperti loceng digalakkan untuk merangsang pendengaran dan penglihatan mereka. Sehinggalah mereka memasuki zaman kanak-kanak, muzik dan alatan muzik sangat disukai oleh mereka dan mereka begitu gembira jika dapat mengikut beberapa perkataan yang dinyanyikan oleh anda serta boleh menggunakan alat muzik yang terdapat di sekitar mereka.

Bagi stimulasi pendengaran bayi, Sejak lahir hingga 1 tahun, kebanyakkan bayi mula memperbaiki kemampuan mereka untuk mendengar suara atau bunyi yang berbeza di persekitaran mereka. Pada peringkat awal ini bayi perlu mendengar pelbagai bunyi dan belajar untuk menumpukan perhatian mereka. Muzik merupakan pengalaman yang tidak ternilai sebagai seorang bayi untuk meningkatkan kemahiran mendengar. Bayi juga akan memberi tindak balas iaitu melakukan pergerakan apabila mendengar muzik.


KANAK-KANAK KECIL(TODDLERS)
Apabila bayi mula membesar sebagai kanak-kanak kecil, mereka sudah boleh bergoyang, bergerak dan menari mengikut irama muzik. Kanak-kanak ini boleh bermain dengan alat muzik seperti kastenat, kerincing, tamburin dan sebagainya. Di taska, guru perlu mengajar kanak-kanak ini memainkan alat-alat muzik tersebut. Ibu bapa atau guru boleh menjadikan lagu dan muzik sebahagian daripada masa bermain mereka dengan memasangkan kaset lagu kanak-kanak. Kanak-kanak sudah boleh meniru sesuatu gaya atau pergerakan bagi setiap muzik yang ditunjukkan.

Mula menari kanak-kanak pada peringkat ini berupaya untuk ‘menari’ mengikut muzik dengan menekuk lutut, berputar-putar, berayun, menghayunkan tangan, dan menganggukkan kepala. Dia lebih suka irama yang jelas, jadi kumpulan muzik atau lagu kanak-kanak. Kanak-kanak sudah boleh meniru sesuatu gaya atau pergerakan bagi setiap muzik yang ditunjukkan. Kanak-kanak menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menjaga masa untuk mengikuti penggunaan dalam permainan muzik yang disukainya. Sekarang kanak-kanak boleh berbaring atau duduk dengan tenang dan mendengar selama beberapa minit pada sesuatu masa. Tahap pengfokusan kanak-kanak ini sudah mula berkembang.


PANDUAN MENYEDIAKAN AKTIVITI MUZIK DAN PERGERAKAN

Pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru bagi aktiviti dalam bilik darjah. Guru itu haruslah mempunyai daya kreativiti untuk membuat sesuatu aktiviti kanak-kanak supaya dapat menarik minat kanak-kanak di dalam kelas. Antara panduan yang boleh dilakukan oleh guru untuk aktiviti muzik dan pergerakan ini ialah guru perlu memulakan dengan aktiviti yang mudah kepada yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak. Memilih tajuk dan tema yang bersesuaian dengan aktiviti. Contohnya tema “anggota badan”. Sediakan aktiviti yang fleksibel supaya ia Nampak menarik. Memahami keperluan dan kebolehan kanak-kanak mengikut tahap umur dan tahap kebolehan mereka. Gunakan bahasa yang mudah difahami. Gunakan pelbagai muzik sama ada muzik daripada kaset ataupun muzik yang dipersembahkan oleh guru ataupun pemuzik supaya dapat merangsang lagi kanak-kanak bergerak bersama muzik. Akhir sekali sediakan ruang bagi aktiviti pergerakan. Jika ruang kelas terlalu sempit, maka adalah lebih sesuai menggunakan pergerakan bukan lokomotor seperti menepuk tangan, memetik jari dan menghentak kaki.
Muzik dan Pergerakan Untuk Kanak-Kanak 3 Tahun

Kanak-kanak yang berumur 3 tahun telah mengalami perkembangan dari segi fizikal, kognitif, emosi dan sosial yang memberangsangkan. Dari segi fizikal, kanak-kanak berumur 3 tahun telah mampu menggolek, membaling, dan menyepak bola yang boleh diaplikasikan bersama-sama dengan muzik. Manakala dari segi kognitif pula, kanak-kanak seusia ini telah mula memahami konsep sama dan lain dan konsep ini sesuai digunakan ketika melakukan persembahan yang mana kanak-kanak memerlukan kepekaan dalam menyamaratakan pergerakan dengan rakan-rakan yang lain. Perkembangan emosi pula kita dapat lihat di mana kanak-kanak ketika usia ini suka “berlakon”, contohnya seperti bermain pakaian beragam dan melakukan watak orang dewasa seperti doktor,guru dan sebagainya. Kanak-kanak juga waktu ini sudah mula pandai bergaul dengan rakan-rakan seusia mereka dan dengan adanya muzik akan menggalakkan untuk mereka melakukan pergerakan “menari” bersama-sama dan ini dikenali sebagai perkembangan sosial.

Muzik dan pergerakan untuk kanak-kanak berumur 3 tahun mestilah merangkumi kepelbagaian yang membolehkan mereka meneroka muzik dan pergerakan melalui nyanyian, tarian, pendengaran, dan bermain alatan muzik. Bagi kanak-kanak, setiap pergerakan yang mereka buat apabila muzik kedengaran di telinga mereka merupakan tarian dan dalam erti kata lain, pergerakan adalah tarian. Para pendidik untuk kanak-kanak berumur 3 tahun tahu bahawa bermain merupakan perkara utama untuk kanak-kanak berkembang dan muzik yang sesuai akan menghasilkan pergerakan yang akan dimulakan oleh kanak-kanak di bawah arahan guru dan guru seharusnya menyokong permainan seumpama ini. Di sini, peranan guru memainkan peranan yang penting dalam menyediakan satu suasana persekitan yang akan meransang dan menarik minat kanak-kanak untuk melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti muzik dan pergerakan.


Tindak balas kanak-kanak 3 tahun terhadap bunyi dan pergerakan.

Kebanyakkan kanak-kanak apabila mereka mendengar muzik, mereka akan menggerakkan badan, bertepuk tangan dan membengkokkan lutuk mereka mengikut iringan muzik yang mereka dengari. Beberapa tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak 3 tahun ialah pertama, kanak-kanak seusia ini sangat aktif dan menyukai muzik di mana mereka dapat bertindak balas dengan gembira. Kedua, kanak-kanak suka akan muzik yang mempunyai ritma yang rancak seperti lagu kanak-kanak atau rancangan tv yang menggalakkan mereka untuk menggerakkan badan. Seterusnya, kanak-kanak sering menggerakkan pinggul atau bertepuk tangan apabila mendengar muzik, dan percubaan kanak-kanak untuk menari mengikut muzik adalah dengan membengkokkan lutut dalam satu keadaan yang bertenaga, memusing-musingkan lengan dan mengangguk-anggukkan kepala.

Tingkah laku kanak-kanak yang seterusnya ialah mereka juga sudah mampu untuk menyanyi beberapa patah perkataan dari lagu yang didengari, menyukai permainan drama dan khayalan yang mana mereka akan berasa mereka seolah-olah dewasa seperti ibu bapa mereka. Kanak-kanak pada umur ini juga mula menunjukkan minat untuk mendengar dan bermain dengan alat muzik seperti drum, kayu stick dan tamborin. Permainan seperti ini turut menyumbang kepada perkembangan motor kasar dan motor halus kanak-kanak ketika mereka menggunakan alat muzik ini. Mereka juga sudah mampu untuk duduk dan baring dengan senyap sambil mendengar muzik dalam tempoh yang panjang dan menikmati dalam membuat bunyi sambil bermain seperti membuat bunyi dengan kayu stick dan dalam masa yang sama mereka membuat bunyi bersama-sama dengan kanak-kanak yang lain.
Kanak-kanak yang berumur 3 tahun suka melakukan aktiviti yang membolehkan mereka menggoncang dan mengetuk dan alat yang sesuai untuk mereka melakukannya ialah alat muzik tamborin. Tamborin merupakan alat muzik yang ringan dan mudah dibawa oleh kanak-kanak. Guru boleh menggunakan tamborin untuk menggalakkan kanak-kanak untuk mengubah daripada pergerakan yang perlahan kepada pergerakan yang cepat (Strickland, 2001). Ketika bermain sesuatu alat muzik, penting untuk dipastikan bahawa kanak-kanak diberi peluang untuk bermain dengan berbagai jenis muzik yang berlainan seperti muzik jaz, muzik dari negara barat, muzik klasik, muzik bunyi kontemporari, muzik hip hop, muzik rap dan muzik yang terdiri daripada pelbagai budaya sesebuah kaum.

Guru perlu membantu kanak-kanak dalam menerima bunyi yang terdapat dipersekitaran mereka. Contohnya, guru memberi tahu bagaimana menepuk meja merupakan salah satu cara yang boleh menghasilkan muzik juga. As Carleton mengingatkan kita bahawa “ mendengar adalah penting untuk kanak-kanak membezakan huruf, kata-kata, bunyi persekitaran, dan muzikal. Ini akan menjadikan kanak-kanak dapat mengenal pasti bunyi-bunyi yang terdapat dipersekitaran mereka.” Apabila kita menggalakkan kanak-kanak dengan kemahiran mendengar, kesempatan seperti ini akan adalah sesuatu yang lebih baik kerana ini semua perlu untuk membangunkan perkembangan mereka.
Rancangan Aktiviti Pergerakan dan Muzik Untuk Kanak-Kanak 3 Tahun.
Kanak-kanak merupakan golongan yang suka akan bunyi muzik sama ada muzik itu genre lama atau genre baru dan mereka tidak mementingkan asal usul sesuatu muzik itu, yang penting bagi mereka adalah muzik itu membuatkan mereka gembira. Melalui bunyi muzik ini, mereka akan mempelajari mengenai lirik dan melodi muzik dan di dalam waktu yang sama ini semua akan meningkatkan pemahaman kosa kata kemahiran berbahasa mereka. Ketika usia 3 tahun, aktiviti yang sesuai diberikan mestilah mengandungi pergerakan yang semaksimum yang mungkin. Ini kerana bunyi muzik itu sendiri telah membuatkan kanak-kanak rasa gembira dan dengan aktivit yang dirancangkan dapat membantu kanak-kanak membuat pergerakan yang betul.

Andress (1989) ada mengatakan bahawa untuk sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh kanak-kanak, kajian telah menyokong bahawa langkah pergerakan yang dilakukan oleh kanak-kanak prasekolah adalah lebih cepat untuk tempo kesuruhannya berbanding dengan orang dewasa dan pengajaran yang berkesan akan menyelaraskan tempo yang salah yang dilakukan oleh kanak-kanak itu. Untuk memberi pengajaran yang berkesan kepada kanak-kanak bagi aktivit muzik dan pergerakan, empat elemen penting mestilah dimasukkan kedalam pengajaran itu. Empat elemen tersebut ialah nyanyian, dengar, bermain alat muzik dan pergerakan.

Persidangan Pendidikan Muzik Kebangsaan telah menyatakan bahawa perkara yang mesti ada di dalam pengajaran berkesan muzik bagi prasekolah mestilah merangkumi beberapa perkara iaitu pertama, guru mestilah menyokong sepenuhnya perkembangan kanak-kanak yang merangkumi perkembangan fizikal, emosi, sosial dan kognitif. Ini kerana guru ibarat ibu bapa kepada kanak-kanak apabila mereka di sekolah dan perkembangan seorang kanak-kanak dapat dikenal pasti oleh guru selain daripada ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. Kedua, setiap pengajaran itu sesuai dangan perkembangan kanak-kanak prasekolah. Ini bermakna pengajaran yang berkesan adalah pengajaran yang tidak membebankan kanak-kanak itu apabila melakukannya.

Pengajaran berkesan yang ketiga ialah pengajaran itu merupakan pembelajaran yang aktif dan mudah dan interaksi antara guru dan kanak-kanak berlaku dengan selesa. Guru boleh menggunakan bahan bantuan mengajar seperti alatan muzik atau bahan-bahan muzik yang lain. Keempat, bahan bantuan mangajar yang digunakan mestilah terdiri daripada bahan-bahan yang sebenar, konkrit, dan berkaitan dengan dunia yang sebenar. Ini bagi memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak tentang kehidupan di alam nyata. Seterusnya, sesuatu pengajaran itu mestilah memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mereka memilih sendiri jenis muzik, aktiviti, dan peralatan yang ingin mereka gunakan. Perkara yang terakhir bagi pengajaran yang berkesan ialah membenarkan kanak-kanak untuk menetapkan masa bagi mereka meneroka muzik menerusi pembabitan aktif.

Panduan Memilih Muzik dan Aktiviti Pergerakan untuk Kanak-Kanak 3 Tahun.

Pemilihan aktivit untuk kanak-kanak yang berumur 3 tahun mestilah bersesuaian dengan perkembangan mereka dari segi kognitif, fizikal, emosi dan sosial. Disini, disertakan beberapa panduan umum yang akan membantu guru dalam memilih muzik dan aktivit pergerakan untuk kanak-kanak yang berumur 3 tahun. Pengalaman belajar muzik di dalam kumpulan yang besar sepatutnya dikurangkan. Kanak-kanak sepatutnya belajar muzik di dalam kumpulan yang kecil di mana mereka berpeluang dan mempunyai banyak masa untuk menyanyi, membuat langkah, membuat bunyi dan mendengar muzik. Guru juga seharusnya memperkenalkan sepenuhnya pergerakan badan seperti melompat, berlari dan meloncat kepada kanak-kanak. Ini kerana kanak-kanak seusia ini akan memberikan respon yang amat menggalakkan kepada guru yang mengajar mereka tentang perkara seperti ini.

Ketika guru mengajar kanak-kanak, guru di nasihati supaya pada masa-masa yang sesuai, hendaklah memperkayakan aktiviti bermain kanak-kanak dengan pergerakan nyanyian yang spontan sendiri seperti ungkapan-ungkapan muzik dan lagu-lagu pendek. Ini bagi member mereka semangat dan mengelakkan mereka dari berasa bosan ketika guru sedang mengajar. Guru atau ibu bapa juga digalakkan untuk mengingatkan kanak-kanak nada suara mereka ketika bercakap atau menyanyikan lagu. Ini bagi membiasakan dan membezakan keperluan nada suara kanak-kanak tersebut mengikut situasi dan aras perkembangan mereka. Guru juga mestilah memperkenalkan bahan muzik yang baru dengan berhati-hati dan satu persatu supaya kanak-kanak dapat menerima dan memahami perkara baru.

Guru perlu ingat bahawa bukan semua kanak-kanak akan menyertai nyanyian atau aktiviti-aktiviti menari pada masa sama apabila guru menyuruh. Ini kerana sesetengah kanak-kanak mungkin lebih suka untuk mendengar tanpa sertai. Kanak-kanak lain mungkin hanya menyanyi atau menari untuk bahagian-bahagian yang telah mendapat perhatian mereka atau yang telah mereka dengar berulang-ulang sehingga menyebabkan mereka berasa selesa dalam kegiatan-kegiatan kumpulan. Ketika mengajar kanak-kanak tentang alat muzik, guru mestilah memperdengarkan bunyi setiap alat itu supaya kanak-kanak dapat mengenal pasti bunyi alat muzik dan tersebut. Disamping itu guru juga harus menerangkan secara ringkas mengenai bentuk dan nama alat muzik itu.
Pada kebiasaanya kanak-kanak yang berusia 3 tahun mampu untuk bernyanyi dengan lagu yang mereka biasa dengar dan mengikut serta mengekalkan rentak yang sama. Mereka juga merupakan golongan yang menikmati lagu walaupun kata-kata dalam lagu itu sering berulang dan mereka akan sering menyanyi apabila melakukan aktiviti harian mereka. Lagu yang dipilih mestilah membolehkan kanak-kanak bernyanyi dan dalam masa yang sama mereka dapat melakukan pergerakan. Mereka juga gemar bermain dengan orang dewasa kerana dari sini mereka boleh meniru pergerakan itu dan harus diketahui juga bahawa kanak-kanak juga menyukai aktiviti nyanyian yang disertakan tepukan tangan.
Muzik dan pergerakan untuk kanak-kanak berumur 4 – 8 tahun.

Perkembangan motor merupakan salah satu tahap yang terpenting dalam perkembangan seseorang kanak-kanak. Kegagalan atau kelewatan untukmencapai sesuatu tahap pada peringkat ini akan memberikan kesan kepada perkembangan yang lain. Menurut Piaget, pada tahap perkembangan motor, kanak-kanak seharusnya boleh menggunakan rangsangan untuk bertindak balas dan pendapat ini disokong oleh Kail (2002) yang menyatakan bahawa pergerakan motor kanak-kanak adalah suatu elemen yang menjadi asas kepada pergerakan-pergerakan lain selain dari dapat memotivasikan kanak-kanak untuk menggunakan lebih banyak bahagian badan mereka. Aspek lokomotor merupakan sebahagian daripada elemen yang memerlukan peneguhan di peringkat awal perkembangan seseorang kanak-kanak.

Pakar Perkembangan Kanak-kanak mengatakan bahawa pergerakan kanak-kanak mempunyai kaitan dengan pergerakan lokomotor dan pergerakan bukan lokomotor. Pergerakan bukan lokomotor membolehkan kanak-kanak melakukan pergerakan mengikut kemahuan mereka walaupun mereka berada di sesuatu tempat yang terhad untuk melakukan gerakan. Antara pergerakan bukan lokomotor ialah berjalan secara membengkok, melakukan regangan pada otot-otot badan dan membuat pusingan badan mengikut kemahuan mereka. Hal ini amat penting bagi kanak-kanak kerana ia akan menyebabkan kanak-kanak menggunakan minda mereka untuk merangka pergerakan-pergerakan tertentu mengikut tahap umur kanak-kanak itu sendiri.

Tambahan idea untuk kemahiran pergerakan lokomotor termasuklah melakukan pergerakan dalam ruang mengikut tahap-tahap tertentu seperti tahap rendah, tahap sederhana
(tengah) dan tahap tinggi. Terdapat beberapa peringkat kemahiran kanak-kanak iaitu peringkat rendah, peringkat sederhana dan peringkat tinggi. Seterusnya antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak mengikut tahap perkembangan ialah pertamanya tahap rendah. Antara aktiviti yang oleh dilakukan seperti berguling, meniarap, mengesot, berjalan sambil mengeheret kaki dan bergerak ke belakang dan ke depan (kanak-kanak berjalan).

Seterusnya ialah tahap perkembangan diperingkat sederhana. Antara aktivit-aktiviti yang boleh di lakukan oleh kanak-kanak ialah merangkak, duduk secara mengcangkung, lompat katak dan berjalan dengan menggunakan empat kaki (seperti merangkak). Pada tahap ini kanak-kanak melakukan aktiviti ini untuk memahirkan motor kasar mereka. Melalui aktiviti-aktiviti seperti ini kanak-kanak dapat menguatkan lagi kemahiran dalam melakukan aktiviti harian mereka. Contohnya duduk mengcangkung, kanak-kanak dapat meneruskan aktiviti semasa kanak-kanak membuang air besar di dalam tandas.

Seterusnya ialah tahap perkembangan diperingkat tinggi. Antara aktivit-aktiviti yang boleh di lakukan di tahap ini seperti kanak-kanak membuat gerak langkah seperti raksaksa, ini bertujuan untuk melatih kanak-kanak melangkah dengan luas dan melatih kanak-kanak untuk berlari dengan laju. Seterusnya ialah dapat menggunakan tongkat pogo, berjalan sambil memegang bendera. Berjalan sambil memegang bendera adalah bertujuan untuk membantu kanak-kanak untuk mengimbangin badan mereka. Seterusnya ialah berjalan menggunakan rumput, dapat melompat dan berlari dan dapat melakukan pergerakan secara henti-henti, seperti berlari dan seterusnya berhenti.

Muzik dan pergerakan sebagai bahasa komunikasi

Pergerakan memainkan peranan yang penting dalam membantu meningkatkan perkembangan motor kanak-kanak. Pergerakan akan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka dunia mereka dan ini juga dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari banyak perkara berkaitan dengan dunia mereka sendiri. Melalui pergerakan kanak-kanak dapat menunjukkan idea-idea mereka dan imiginasi mereka tanpa mengeluarkan dengan perkataan.

Pergerakan dapat menggambarkan perwatakan kanak-kanak melalui permainan. Kanak-kanak kebiasaannya bermain mengikut imaginasi mereka. Contohnya kanak-kanak bermain dengan kawan-kawan sebagai anggota polis, permainan ini mungkin wujud akibat daripada kanak-kanak itu mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang anggota polis pada suatu hari mendatang. Pergerakan juga dapat melahirkan imaginasi kanak-kanak (spt, berfantasi). Kanak-kanak sememangnya suka berfantasi. Kanak-kanak selalu berfantasi mengikut kemahuan mereka. Kebiasaannya kanak-kanak berfantasi apabila kanak-kanak bermain bersendririan ataupun bermain dengan kawan-kawan mereka.

Kanak-kanak dapat meluahkan rasa melalui muzik dan gerakan yang mereka lakukan. Kanak-kanak dapat melakukan pergerakan seperti berjoget di iringi muzik. Hasil daripada ini kanak-kanak akan dapat menghilangkan kebosanan mereka dalam kehidupan mereka seharian. Pergerakan akan mempengaruhi perkembangan motor kanak-kanak sama ada mot halus mahupun motor kasar. Apabila kanak-kanak bergerak, tubuh badan mereka turut melakukan pergerakan. Kanak-kanak juga bergerak mengikut temponya. Oleh hal yang demikian kemahiran motor kanak-kanak dapat berkembang dengan baik.

Muzik dan pergerakan sebagai satu permainan

Apabila adanya gabungan antara pergerakan dan muzik maka akan wujudlah satu suasana permainan yang dikenali sebagai permainan menghiburkan hati. Sebagaimana yang kita tahu kanak-kanak sememangnya tidak dapat lari dari bermain. Oleh hal yang demikian permainan di anggap sebagai satu perkara yang penting dalam perkembangan diri kanak-kanak. Selain itu, hasil gabungan muzik dan pergerakan juga dapat meningkatkan perkembangan motor kanak-kanak melalui pergerakan bertempo yang dilakukan oleh kanak-kanak. Contohnya, apabila muzik dimainkan kanak-kanak akan menari secara spontan.

Muzik dan pergerakan dan bahasa seni

Perkembangan bahasa dalam kanak-kanak perlu diberi perhatian oleh guru-guru dan ibu bapa. Hal ini demikian kerana perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak banayak di pengaruhi oleh ruang sekeliling mereka. Muzik nyanyian sangat baik untuk mengembangkan bahasa kanak-kanak. Hal ini demikian kerana nyanyian akan dapat membantu kanak-kanak membezakan antara perkatan, huruf dan suku kata. Kanak-kanak juga akan mudah memahami frasa dan seni kata dalam lagu, kanak-kanak akan mudah belajar mengenai bahasa. Muzik dan pergerakan merupakan satu cara kanak-kanak meningkatkan penguasaan bahasa mereka.

Muzik dan kemahiran membaca

Melalui mendengar muzik dan menyanyi kanak-kanak dapat menerokai perkataan baru dan dapat menambah kosa kata mereka. Contohnya kanak-kanak menyanyi menggunakan kosa-kosa kata mudah yang terkandung di dalam sesebuah lagu. Melalui lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kanak-kanak menggunakan bahasa yang amat mudah di fahami dan mudah untuk kanak-kanak mengingat apa yang mereka pelajari dalam sesebuah lagu tersebut. Ini akan dapat memahirkan lagi penguasaan dalam kosa kata kanak-kanak.

Muzik, pergerakan dan matematik

Muzik memainkan peranan dalam mempengaruhi kanak-kanak untuk belajar matematik. Muzik memainkan peranan melalui aktivit kanak-kanak menghafal sifir menggunakan melodi-melodi tertentu. Bermain dengan puzzle juga dapat membantu kanak-kanak mengembangkan kemhiran matematik mereka. Contohnya, kanak-kanak akan belajar tentang, besar dan kecil, panjang dan pendek, tinggi dan rendah, awal dan lambat, sikit, banyak, sekali, kumpulan dan sebagainya. Contohnya kanak-kanak dapat bekerja dalam kumpulan, dan kanak-kanak dapat menguasai kemahiran membesar dan mengecilkan badan mereka semasa kanak-kanak melakukan aktiviti dalam kumpulan ataupun semasa kanak-kanak bermain dengan permainan puzzle.
Rumusan


Muzik dan pergerakan adalah elemen penting yang perlu ada dalam aktiviti dan program pra sekolah. Pembelajaran dan pengajaran serta pengalaman muzik dan nyanyian perlu dipelbagaikan. Kepelbagaian ini termasuklah memberi peluang kepada kanak-kanak mengambil bahagian dan kemahiran mendengar. Melalui muzik, kanak-kanak dapat keseronokkan, luahan perasaan, keseimbangan emosi, konsep diri yang positif, menghargai seni muzik dan kemahiran muzik.
BIBLIOGRAFI

David L. Gallahue and Frances Cleland Donnelly (2002). Developmental Physical Education.
Human Kinestics.
George Graham and Shirley Ann Hale (2004). Children Moving.
Sixth Edition: Higher Education.
Jerry R, Thomas and Amelia M. Lee (1988). Physical Education for Children
Human Kinestics.
Linda Carol Edwards and Kathleen M. Bayless (2009). Music and Movement.
Sixth Edition: Pearson.
Rohani Abdullah dan Nani Menon (2003). Panduan Kurikulum Pra Sekolah.
KAF 2023
PSIKOMOTOR DAN PERGERAKAN

NAMA KUMPULAN

BIL NAMA NO. MATRIK
1 MUHAMMAD SAIFULLAH BIN MAMAT D20082034003
2 NOR FAIZAH BINTI HASBULLAH D20082033994
3 NURLIYANA BINTI AHMAD KHATIB D20082033993
4 NURMAIZATULAILI BIN SAIDI D20082034012
5 NURULHUDA BINTI ABDUL RAHMAN D20082034108

NAMA PENSYARAH : CIK NORLY BINTI JAMIL 
Pendahuluan

Defines pergerakan adalah sebarang bentuk gerak ( movement ) yang dilakukan oleh seseorang itu akan menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut. Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar.

Pergerakan-pergerakan tersebut boleh dikoordinasikan bagi manipulasi dengan alatan seperti melambung, membaling, menggolek dan menampar alatan kecil atau besar. Pergerakan-pergerakan ini dapat di aplikasikan sebagai rutin harian sama ada dalam tugas seharian ataupun dalam aktiviti sukan dan rekreasi.

Bagi meningkatkan potensi kretaiviti murid dalam melakukan pergerakan khasnya menginterpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik, pendekatan pergerakan kreatif digunakan. Pengalaman pergerakan kreatif dapat memperkembang kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan.

Terdapat empat konsep pergerakan iaitu kesedaran tubuh badan, kesedaran ruang, kesedaran beban dan kesedaran masa. Keempat-empat konsep ini amat membantu dalam proses pergerakan yang dilakukan oleh setiap manusia. Kesedaran tubuh badan bermaksud Memberi tumpuan gerakan kepada pergerakan bahagian-bahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. Manakala kesedaran ruang pula ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Kesedaran ruang pula terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Ruang diri merupakan ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. Manakala ruang am pula ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. Kesedaran beban ialah Aspek beban merupakan kualiti pergerakan seperti kuat, lembut, ringan dan tenang. Seterusnya kesedaran masa pula ialah kelajuan sesuatu pergerakan ditentukan dengan keadaan ruang yang ada seperti ruang diri, ruang am dan ruang yang dilengkapi dengan alat-alat.
Kesedaran Terhadap Badan.

Badan sihat merujuk kepada tindak balas badan itu. Kanak-kanak ketika di alam prasekolah perlu belajar mengenai nama, tempat, dan fungsi sesuatu bahagian di badan. Tugas ini bolej dijadikan sebagai satu cabaran untuk kanak-kanak menerokai pergerakan dengan berlainan bahagian badan setiap kali digunakan. Konsep menggunakan sisi sebelah menjadi lebih jelas/terbukti dan tugas-tugas dapat dipersembahkan dengan menggunakan kedua-kedua rusuk badan. Tugas-tugas pergerakan mesti distrukturkan bagi membangunkan lagi kecekapan sehala (seorang), dua hala, dan pergerakan crosslateral :-

• Sehala : sebuah pergerakan yang menggunakan lengan dan kaki pada sebelah badan yang sama. Contoh : jalan beruang.
• Dua hala – sebuah pergerakan yang menggunakan rusuk di kedua-dua belah badan. Contoh : lompat arnab.
• Crosstarel – sebuah pergerakan yang menggunakan satu tangan dan kaki yang bertentangan pada masa yang sama. Contoh : merangkak seperti buaya.

Melalui aktiviti-aktiviti kesedaran aktiviti ini, kanak-kanak juga akan belajar untuk mengawal tindakbalas badan (memintal, meregangkan, memutar), aktiviti badan (lokomotor, nonlocomotor, manipulatif), dan membentuk badan (bulat, lurus, memutar). Kesedaran tubuh badan juga memberi tumpuan gerakan kepada pergerakan bahagian-bahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. Idea ini akan menghasilkan pergerakan yang akan dilakukan oleh badan sehingga boleh terjadi pemindahan berat antara anggota badan dan keseimbangan badan dari sudut yang pelbagai ketika pergerakan dilakukan oleh badan.
KESEDARAN RUANG

Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian kawasan seperti aras. Contohnya tinggi, sederhana dan rendah. Yang kedua arah. Contohnya hadapan, belakang sisi, atas dan bawah. Yang ketiga ialah aliran. Contohnya seperti awangan, lantai, lurus, berliku-liku dan zig-zag. Dan akhir sekali ialah ekstensi. Contohnya mengecil, membesar dan dekat, jauh.

Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam menimbulkan perasaan.
Kesedaran ruang ini akan melibatkan penggunaan kawasan dan arah dalam mentontonkansesuatu pergerakan.

Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. Sebagai contoh, perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat. Selain daripada melibatkan penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan penggunaan arah. Arah pergerakan iailah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan, ke belakang, ke sisi, ke atas dan ke bawah. Contohnya dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga arah pergerakan tersebut. Pergerakan yang melibatkan penggunaan kawasan dan arah dengan teratur boleh dilakukan dengan menggunakan peta.
KESEDARAN BEBAN

Beban adalah sesuatu pergerakan yang dapat di kawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus –ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukannya.

`contohnya, seseorang yang sedang mencangkung akan sukar untuk berdiri jika pergerakannya adalah berat kuat iaitu seolah-olah sedang memikul benda yang berat. Namun begitu adalah mudah untuk berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan, contohnya seperti menyelam.
Rumusan

Secara kesimpulannya pergerakan memainkan peranan penting dalam membantu pergerakan setiap manusia, tidak kira seseorang itu dewasa, tua mahupun kanak-kanak. Dengan adanya pergerakan sesorang itu dapat berubah kedudukannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Di samping itu juga, seseorang itu juga dapat berub ah kedudukannya dari satu arah ke arah yang lain.

Melalui kanak-kanak pula, pelbagai aktiviti dan permainan boleh dilakukan dengan adanya pergerakan. Hasil daripada itu, ini dapat mendedahkan kanak-kanak dengan peluang untuk meneroka ruang sekeliling mereka. Di samping itu, pergaulan kanak-kanak dengan rakan sebaya mereka dapat membuktikan lagi bahawa pelbagai jenis pergerakan badan banyak mempengaruhi akitivit seharian kita.

Pergerakan lokomotor dan memanipulasikan peralatan sangat penting kerana ia merupakan asas untuk mencipta pergerakan yang lebih kompleks untuk tujuan permainan dan kehidupan seharian. Sebab itulah pergerakan asas diterapkan kepada pelajar di sekolah supaya mereka dapat menguasai dan memahirkan diri dalam melakukan pergerakan yang lebih kompleks.

BIBLIOGRAFI

David L. Gallahue and Frances Cleland Donnelly (2002). Developmental Physical Education.

Human Kinestics.

George Graham and Shirley Ann Hale (2004). Children Moving.

Sixth Edition: Higher Education.

Jerry R, Thomas and Amelia M. Lee (1988). Physical Education for Children

Human Kinestics.

Linda Carol Edwards and Kathleen M. Bayless (2009). Music and Movement.

Sixth Edition: Pearson.

Rohani Abdullah dan Nani Menon (2003). Panduan Kurikulum Pra Sekolah.