Wednesday, April 7, 2010

DEFINISI PERGERAKAN

Cara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara “ melakukan” (learning by doing: Dalcroze 1950) kerana tubuh adalah alat paling utama dan merupakan asas keseluruhan pergerakan muzik dan seterusnya mengembangkan daya komunikasi yang mengintegrasikan telinga (pendengaran), minda dan tubuh badan sebagai respon fizikal secara improvisasi kepada muzik.


Pergerakan adalah perlakuan / aksi individu yang boleh berlaku secara

Automatis

Spontan

Terurus ( melibatkan perancangan yang lebih tersusun ) melalui postur, gerak isyarat dan pelbagaipergerakan badan

No comments:

Post a Comment