Wednesday, April 7, 2010

Teknik mengajar yang baik untuk kanak-kanak berkeperluan khas

Guna banyak pendekatan yang berbeza dengan pelbagai media untuk meningkatkan variasi dan kelajuan.

Guna segmen-segmen kecil.

Membangun keakraban, memberi pengalaman.

Menyediakan pilihan kegiatan yang sesuai.

Cuba melakukan pergerakan yang sukar tapi dapat diikuti oleh kanak-kanak.

Mengenali perbezaan dalam pemerhatian.

Elakkan rangsangan berlebihan atau aktiviti yang panjang.

Ingat keseimbangan dalam aktiviti.

Mengelak daripada melakukan kejutan.

Membangun kejayaan kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment