Wednesday, April 7, 2010

Muzik dan gerakan untuk kanak-kanak kurang upaya

Muzik dan pergerakan penting untuk semua kanak-kanak termasuklah kanak-kanak kurang upaya.

Guru haruslah membuat pengubahsuaian terhadap aktiviti yang dijalankan.

Membantu kanak-kanak untuk mengekspresikan diri mereka sebebas mungkin dan dapat memberikan pengalaman kepada mereka.

No comments:

Post a Comment