Wednesday, April 7, 2010

Muzik dan kemahiran membaca

Melalui mendengar muzik dan menyanyi kanak-kanak dapat menerokai perkataan baru dan dapat menambah kosa kata mereka

No comments:

Post a Comment