Wednesday, April 7, 2010

PANDUAN MENYEDIAKAN AKTIVITI MUZIK & PERGERAKAN

Mulakan dengan aktiviti yang mudah kepada yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak.

Memilih tajuk dan tema yang bersesuaian dengan aktiviti. Contohnya tema “anggota badan”.

Sediakan aktiviti yang fleksibel

Memahami keperluan dan kebolehan kanak-kanak mengikut tahap umur dan tahap kebolehan mereka.

Gunakan bahasa yang mudah difahami.

Gunakan pelbagai muzik sama ada muzik daripada kaset ataupun muzik yang dipersembahkan oleh guru ataupun pemuzik supaya dapat merangsang lagi kanak-kanak bergerak bersama muzik.

No comments:

Post a Comment