Wednesday, April 7, 2010

PENDEKATAN DALCROZE

Irama adalah pendekatan asas dalam pendidikan muzik

Irama dan pergerakan berkaitan dengan kehidupan murid/kanak-kanak

Elemen irama dan dinamik-berkait rapat dengan pergerakan

Kesemua degree dalam tempo-ellegro, andante, accelerando dan ritardando dapat dialami,
difahami, dan diekspresikan dengan badan

No comments:

Post a Comment